Pojištění odpovědnosti za výrobek

Pojištění odpovědnosti za výrobek kryje takové škody, které vznikly kvůli vadám konkrétního výrobku.