Pojištění odpovědnosti ze sociálně-právní ochrany dětí

Pojištění odpovědnosti ze sociálně-právní ochrany dětí je povinnost vyplývající ze zákona pro osobu, která je pověřená výkonem sociálně-právní ochrany. Po celou dobu poskytování sociálně-právní ochrany dětí musí být pověřená osoba pojištěná. Doklad o uzavření pojistky musí tato osoba odeslat příslušnému orgánu, který pojištění vystavil.