Pojištění osob

Pojištění osob se vztahuje pouze na fyzické osoby. Toto pojištění se sjednává pro případ smrti, dožití se stanoveného věku, úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti, která souvisí se zdravím nebo změnou osobního postavení pojištěné osoby.