Pojištění pneumatik a kol

Pojištění pneumatik a kol se vztahuje na škody, které pojištěnému vznikly na pneumatikách a kolech, které si pojistil. Pojistné plnění nastane například při požáru vozidla v případě, kdy jsou pneumatiky poškozeny.