Pojištění politického rizika

Pojištění politického rizika chrání podniky, které vykonávají svojí činnost pro případ války, revoluce atd.