Pojištění povinné

Pojištění povinné se sjednává jako pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění je upravováno příslušným zákonem. Z tohoto zákona vyplývá povinnost těm subjektům, které provozují nějakou nebezpečnou činnost, aby si sjednali tento druh pojištění.