Pojištění pro případ invalidity

Pojištění pro případ invalidity se sjednává jako součást několika pojistných produktů. Jmenovitě se jedná jako o úrazové pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti atd. Invaliditu jako takovou lze definovat jako ztrátu nebo snížení pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu.