Pojištění pro případ nedbalosti

Pojištění pro případ nedbalosti se sjednává jako odpovědností pojištění, které se vztahuje na nedbalost, chyby a opomenutí, které vedou k poškození klienta.