Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti, která vznikla v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojištění vyplácí v případě vzniku pracovní neschopnosti předem určené denní dávky.