Pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se vztahuje na odpovědnost zaměstnavatele za škodu, která vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.