Pojištění pro případ smrti

Pojištění pro případ smrti se zpravidla označuje jako rizikové životní pojištění a vztahuj se na smrt, která nastala kdykoli. Pojistné se hradí v průběhu celého života nebo v rámci předem stanoveného počtu let.