Pojištění pro případ vodovodních škod

Pojištění pro případ vodovodních škod se vztahuje na škody na budovách nebo na dalších movitých věcech, které vznikly průnikem vody z potrubí atd.