Pojištění pro případ zemětřesení

Pojištění pro případ zemětřesení se vztahuje na budovy a domácnosti, pro které je ale typická vysoká spoluúčast. U některých pojistitelů patří toto pojistné riziko do výluk.