Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti kryje takové škody, které vznikly při výkonu povolání (například v důsledku nedbalosti, chyby nebo opomenutí).