Pojištění s důchodovou opcí

Pojištění s důchodovou opcí se sjednává pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti s opcí. V tomto případě je možné pojistné plnění převést na doživotní důchod za podmínky dožití se stanoveného věku.