Pojištění sdružená

Pojištění sdružená sdružují v jedné pojistné smlouvě několik rizik, i když mohou být tato rizika rozřazena do samostatných odvětví.