Pojištění spojených životů

Pojištění spojených životů je to specifický druh životního pojištění, kdy jsou dvě nebo více osoby pojištěny jednou smlouvou. Jedná se o výhodnější situace pro pojištěné, než v případě dvou smluv.