Pojištění vážných chorob

Pojištění vážných chorob je zpravidla sjednáváno jako připojištění k životnímu pojištění. K výplatě pojistného plnění může dojít v případě, kdy pojištěný poprvé v životě onemocní některým ze závažných onemocnění nebo operaci, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.