Pojištění zákonné

Pojištění zákonné se vztahuje na každého, kdo provozuje určitý druh činnosti, a v souvislosti s tím je ze zákona pojištěn. Pojištění je sjednáno bez ohledu na to, zda dotyčná osoba sjednala nebo nesjednala pojistnou smlouvu. Jediným zákonným pojištěním je tzv. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V České republice toto pojištění poskytují tyto dvě pojišťovny: Česká pojišťovna a Kooperativa.