Pojištění živelných škod

Pojištění živelných škod jsou takové škody, které vznikly například zemětřesením, mrazem, povodněmi a dalšími živelnými událostmi.