Pojištěnost

Pojištěnost je vztah hrubého předepsaného pojistného k hodnotě hrubého domácího produktu v běžných cenách v daném roce.