Pojištěný

Pojištěný je jedinec, jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu sjednané pojištění kryje.