Pojistitel

Pojistitel je právnická osoba, která může provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Veškeré kroky, práva a povinnosti pojistitele jsou upraveny zvláštními předpisy.