Pojistitelnost

Pojistitelnost představuje možnosti pojistitele uzavřít konkrétní pojištění. Souvisí to především s tím, zdali je možné podrobně popsat riziko a kalkulovat pojistné.