Pojistka

Pojistka je písemný doklad potvrzující uzavření pojistné smlouvy. Toto potvrzení je vydáno osobě, se kterou byla pojistná smlouva uzavřena.