Pojistná částka

Pojistná částka je finanční obnos dohodnutý v pojistné smlouvě.