Pojistná daň

Pojistná daň se vypočítává z pojistného na základě platné pojistné smlouvy. Platit pojistnou daň je povinností pouze v některých zemích Evropské unie.