Pojistná doba

Pojistná doba vymezuje určitě časové rozmezí, po které je poskytovaná pojištěnému pojistná ochrana. Pojistná doba je přesně definovaná v pojistné smlouvě a určuje pevný začátek a konec pojištění.