Pojistná hodnota

Pojistná hodnota je nejvyšší možná škoda na majetku, která se může v rámci pojistné události stát.