Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva, která má písemnou podobu. Smyslem pojistné smlouvy a povinností pojistitele je poskytnout pojistné plnění v případě vzniku nahodilé události. Platit pojistné patří mezi povinnosti pojistníka. Pojistná smlouva je doplněná všeobecnými obchodními podmínkami.