Pojistná událost

Pojistná událost je bezprostředně vzniklá příhoda. Pro pojistitele je pojistná událost pokyn k platbě.