Pojistné

Pojistné představuje finanční kompenzaci za poskytnutou pojistnou ochranu.  Existuje několik druhů pojistného, například první, následné, přijaté, běžné nebo jednorázové pojistné.