Pojistné období

Pojistné období představuje časový úsek, jehož podoba je přesně definovaná v pojistné smlouvě. Za každé pojistné období se hradí pojistné. Délka pojistného období je různá, může se jednat o měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok).