Pojistné plnění

Pojistné plnění představuje finanční odměnu pro pojištěného. Tuto odměnu vyplácí pojišťovna pojištěnému v souvislosti se vznikem pojistné události.