Pojistné plnění v případě virového onemocnění Koronavirus – COVID19

Máte-li uzavřené rizikové životní pojištění od Maxima pojišťovny, vzniká po překročení řádné čekací a karenční lhůty nárok na pojistné plnění u rizik hospitalizace nebo pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Případné plnění se vztahuje i na případy virového onemocnění COVID19. Více najdete ve všeobecných pojistných podmínkách pro životní pojištění v sekci dokumenty ke stažení.