Pojistné podmínky

Pojistné podmínky jsou závazné informace, za kterých pojištění vzniká, zaniká a funguje. Musí se jimi řídit jak pojistník, tak i pojistitel. Jsou nezbytným dílem pojistné smlouvy.