Pojistné rezervy

Pojistné rezervy kryjí závazky pojišťovny se splatností v budoucnu. Existuje dva druhy rezerv: jsou rezervy pro životní a neživotní pojištění. Minimálně 30 procent průměrného ročního stavu rezerv musí být uloženo v bance.