Pojistník

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž povinnosti je placení pojistného. Tato povinnost jí vznikla na základě uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.