Pojistný podvod

Pojistným podvodem se rozumí uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů nebo informací, které byly zamlčeny v souvislosti s uzavřením nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací nebo při uplatňování práva na plnění z pojištění.