Pojišťovací agent

Pojišťovací agent může být nezávislý nebo výhradní. Nezávislý agent za provizi prodává pojištění více pojišťoven, výhradní agent zastupuje pouze jedu pojišťovnu.