Pojišťovací činnost

Pojišťovací činnost znamení získávání pojistných rizik na základě sjednaných smluv. S tím souvisí také pojistné plnění, správa pojištění, likvidace pojistných událostí atd.