Pojišťovací makléř

Pojišťovací makléř je prostředníkem mezi pojišťovnou a zájemcem o pojištění nebo pojištěnou osobou.