Pojišťovací pool

Pojišťovací pool je uskupení pojistitelů, kteří uzavřeli dohodu o hromadném postupu při soukromém pojištění určitých pojistných rizik.