Pojišťovací zprostředkovatel

Pojišťovací zprostředkovatel může být právnická nebo fyzická osoba, která na základě povolení může vykonávat zprostředkovatelskou činnost.