Poškozené věci

Poškozené věci jsou věci, u nichž došlo ke změně stavu. Tato změna lze vyřešit opravou.