Poškozený

Poškozený je fyzická osoba, které byla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody.