Povodeň

Povodeň je stav, kdy došlo k prozatímnímu pokrytí země vodou. Toto bylo způsobeno stojatými nebo tekoucími povrchovými vodami, které uvolnily své standardní umístění z důvodu silného deště.