Požár

Požár je oheň, jehož původ pochází mimo ohniště, nebo který toto místo opustil. Existuje zásada, že ne každý oheň je požár, ale každý požár je oheň.