Požární pojištění

Požární pojištění se sjednává pro případ vzniku požáru, blesku, explozí  nebo pádu letadla a vztahuje se zejména na budovy.