Přepojištění

Přepojištění představuje ne poměr mezi pojistnou částkou a hodnotou pojištěného majetku, kdy výše pojistné částky přesahuje hodnotu pojištěného majetku.